joomla templates top joomla templates template joomla

logo puurcycling V2

Al wie zich wil beraden om aan te sluiten bij deze bende van GEMOTIVEERDE SPORTIEVE KAMERADEN, die kan tijdens het fietsen genieten en gieren op de volgende twee manieren. 't Is te zeggen ge kunt het misschien al raden:

  1. De Rustige PuurCycling-maten: Dit is de beste manier om puur te genieten van de mooie natuur en de dulle grieten want die komen we tegen op dit soort van gezapige wegen. Hier is geen sprake van enig coureursgehalte want dat krijgt hier geen gestalte. Hop naar de volgende stophalte. Deze groep werkt naast de spieren ook af en toe aan de nieren en hun alcoholgehalte.
  2. De Vlotte PuurCycling-fanaten: Stel ge hebt de goeie benen en het toeval wil dat de zondagmorgen juist is verschenen. Met geschoren benen zijn deze heren erop gebrand om aan hun maten, als waren het nog puberale knapen, een sportieve tik uit te delen door te spurten of te demarreren. Door hun competitieve drang zien ze alles door een sportieve bril. Dat stuwt hen op iedere klim met hun grootst mogelijke versnelling. Maar vergis je echter niet, nooit zullen ze verder rijden zonder te wachten op de lieden die ze net nog voor dood achterlieten.
  3. De Zeurende PuurCycling-pruimen: Sorry, geen plaats tussen onze cyclisten. En moest ge het nog niet weten bij deze worden jullie eruit gesmeten!!! Alle andere categoriën die we nog zouden kunnen benoemen staan in dezelfde schoenen. Allemaal kunnen jullie nu al gaan want we sturen je bij deze enkele richting naar de maan.

Maar nu serieus, want spits de oren! Aan al wie dit moet horen volgen hieronder de reglementen die door het bestuur werden naar voren geschoven. Het zijn er niet veel die door het leidinggevend personeel zullen worden gepresenteerd op jullie spatborden en derailjoren. En voor de bollebozen, we zullen ze toepassen al moeten we af en toe eens trekken aan jullie flaporen. Pas op want nu gaan ze hieronder allemaal komen.

KB 2010 Artikel 1 van paragraaf 1 uit het PuurCycling strafwetboek, of afgekort:
2010 KB Art. 1§1 PC-swb:
Er wordt geen snelheid op voorhand vastgelegd of afgesproken! Niet voor de groep van de rustige PuurCycling-maten en evenmin voor de vlotte PuurCycling-fanaten.

2010 KB Art. 2§1 PC-swb:
Luister eens kameraden het is jullie allen aan te raden om op tijd te klappen tegen de rappen als ge niet meer aan het gegeven tempo kunt trappen. Achteraf moet ge der niet meer over lullen. Al dieë praat komt dan veel te laat en gaat volledig verloren aan den toog wanneer we bij den Hervé of het Brugske zijn toegekomen.

2010 KB Art. 3§1 PC-swb:
De rit ontspringt uit het brein van onze wegkapitein. Meestal zal dat de rittenmeester zijn omdat hij als geen ander, rondom Puurs en meestal ook ver erachtert, daartoe door het bestuur is gemachtigd. Zolang de veloos bollen bewerkt hij iedere coureur als een ware regisseur en brengt ze tot prestaties op niveau van topacteur. Iedere rit heeft hij als een echte scenarist op voorhand uitgevist. Hij weet begot iedere bocht. Hij is voorzien op alle calamiteiten en tovert uit zijn mouw de best mogelijke oplossing nog voor dat ge kunt denken nu zitten we in het nauw. Het scenario is zo geschreven dat jullie hier allemaal een rol in kunnen spelen, want iedereen mag voor kopman solliciteren. Voor de top van de bergop mogen de heren spurten of wegdemarreren. Daar aangekomen zal hij de kop van de meute bevelen om te blijven wachten op de laatsten of de zogenaamde pineuten. De kopmannen mogen één ding niet vergeten, anders lopen ze kans om te degraderen. Ze moeten voor de koers uitzwoegen op de instructies en het sein van de wegkapitein. Ze moeten roepen en zwaaien als er gevaarlijke putten aan komen waaien. Tot slot mogen ze niet vergeten dat ze zich in het verkeer gedragen als een echte heer.

2010 KB Art. 4§1 PC-swb:
Het is de taak van de wegkapitein om als er wordt geroepen 'ik kan niet volgen met mijn wielen en pedalen', zijn kopmannen tot de orde van de dag te verzamelen.

2010 KB Art. 5§1 PC-swb:
Wij moeten leren spreken net als de Chinezen aan de andere kant van den bol, want hun woorden en hun tong slaan nooit op hol. Ze buigen beleefd met hun hoofden. Dat is door hun scheel ogen bij wijze van spreken iets op een 'gedisciplineerde' manier tegen elkander declameren. In het peloton zullen wij ook niet roepen en tieren, ge houdt uw manieren want ge kunt ervan op aan dat ge der uit zult vliegen.

2010 KB Art. 6§1 PC-swb:
De laatste coureur aan de staart van het escadron, als het kan iemand van het hoger echelon, zorgt ervoor dat er wordt geroepen wanneer er een gat valt in het peloton. Onverwijld zal dit signaal worden doorgeseind naar de trekkers van de fietstrein via de wegkapitein. Deze zal er op toezien dat de snelheid wordt gedrukt tot iedereen is uitgerust. We kunnen er dan terug tegenaan tot bij het volgende roepsignaal, alles begint dan terug van voorafaan. Als ge het tempo van het rappe scenario niet meer uit uw spieren kunt zwieren... wordt het dan niet even tijd om al dat drammen tijdelijk te verbannen en in 't vervolg af te zakken naar de rustige mannen. Ge zult nu eerst moeten spieren kweken zodat je later nogmaals kunt proberen bij de eliteheren.

2010 KB Art. 1§2 PC-swb:
Ons palmares van winnaar of winnares voor de titel van clubkampioen wordt bezien per seizoen aan de hand van de gereden kilometers, en de beste dagkampioen. Enkel en alleen met de ritten uit den almenak kunt ge u meten met onze andere atleten. Wat ge nog moet weten, en het is ook logisch en normaal, dat de ritten pas tellen voor uw persoonlijk totaal, als er minstens 5 PuurCyclofielen vertrekken zonder naft en steroïden op maximum twee fietswielen.

2010 KB Art. 2§2 PC-swb:
Vrouwen of mannen, jong of oud, wat nu komt wilt ge niet missen voor geen klatergoud. Zoals vermeld in onze rittenalmenak pakt ge uwe klassebak en zorgt dat ge minstens 5 minuten voor tijd aan de streep zijt. Onze wegkapitein geeft dan het sein aan de parking bij 't café van den Hervé. Als nen echte vent vermijd je op die manier malleuren in het classement. Zodoende vallen er dan geen breuken en scheuren. Maar hallo een moment. Cyclisten pak uw biezen en ge zult kilometers verliezen als ge voor dat ge der bent, het durft te wagen uw machien te deponeren in de volgwagen. Zeg nu zelf het is toch geen zicht en een wreed erreur, ne coureur op de schoot van de chauffeur, onze sportdirecteur. Als nen echte podiumvedette tovert 'em dan met de lichten op zijn camionette. Ik verzeker je dat wordt lachen en tieren, behalve voor de sukkelaar naast het stuur van onzen Bomenaar, want dieë bijzitter is dan wel de sigaar.

2010 KB Art. 3§2 PC-swb:
Ge moet dees allemaal niet lezen als ge met de club wilt fietsen zonder gepaste kleren en nen helm, ook al is het koud of werm. Met andere woorden ge komt zonder pardon op die manier niet in ons peloton.

2010 KB Art. 1§3 PC-swb:
Duizend bommen en granaten ge had het uit de inleiding al kunnen raden, er zijn in ons reglement voorzien PuurCycling-maten en -fanaten. Is het parcours te zwaar dan zal het net als een rits worden opgesplitst. Dat kan tijdens of ervoor of op aangeven door de knapen uit het koor.

2010 KB Art. 2§3 PC-swb:
Ge moogt het nog zo dikwijls vragen zelfs door te smeken en uw beden kunt ge het vergeten. De camionette zal meeleuren met diegenen die met het meeste fietsen door te trekken te duwen en te sleuren. De anderen hun rit zal hierdoor niet worden verpest, want met een rugzak voor het geval van nood rijden zij tot aan de meet net zo veilig als de rest.

Het kan haast niet met dit reglement, maar stel dat je in iets betrokken raakt dat de verkeerde richting uitgaat, steek het dan maar op het secretariaat. De secretaris heeft zich allicht met een koningklijk besluit vergist. Zoals ge het al kon vermoeden het is niet echt nen domme, maar hij speelt hier toch voor advokaat zonder diplomme.

Het bestuur heeft niet zoals de tien geboden het clubreglement met nen beitel voor eeuwig gegrift, maar wel met ne stift op een blad papier bij een goed glas bier. Indien vandoen zal het reglement worden opgefrist aan het begin van ieder seizoen. Paragrafen worden herschreven of uitgewist.

Het PuurCycling bestuur.