joomla templates top joomla templates template joomla

9/10/2016 Rit naar Antwerpen om 8u30 voor 82 km

 

Luc Smedts verkende een rit naar Antwerpen. Waar hij overal uithing is voor ons een vraag, voor hem een weet...

Deze rit van 82 km maakt een leuke tussenstop mogelijk in Café Den Engel. Een speciaal caféke.........

Afbeeldingsresultaat voor cafe den engel antwerpen

 

Café "Den Engel" is een stuk geschiedenis

Historiek...

 

Het is al onder de naam "Den Engel" bekend in de 14e eeuw.            

Rond 1400 is de eigenaar, een zekere Willem Lammenssone sr.

Zoals bijna alle huizen op de Grote Markt wordt het eigendom van kooplieden in de loop van de  15e eeuw. Zo blijkt het in 1465 eigendom te zijn van een Brugs koopman, Francois Gheraerts, die het in dat jaar verkoopt aan een zekere Thielman Palm. Eigenaars in de 16e eeuw zijn onder meer Peter Oeyls en Francois Lycoops, beiden eveneens kooplui. Dit blijft waarschijnlijk zo in de 17e eeuw waarbij het pand terug van eigenaar wisselde door een zekere Lenaert van Uffel. In 1740 wordt er een drogisterij in ondergebracht. Dit blijkt uit een opschrift op de gevel, dat men terugvindt op de foto's aan de noordzijde van de Grote Markt die dateren van begin 1900. Rond die tijd werd het huis gerestaureerd en kreeg het zijn huidige uitzicht en werd het een café.

Er moet op gewezen worden dat "Den Engel" of "Witte Engel" maar het hoekhuis Grote Markt - Braderijstraat geworden is na de verbreding van deze laatste straat in de vorig eeuw, waardoor het werkelijke oorspronkelijke hoekhuis, het befaamde "Tafeltje Rond" verdween.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat valt je meteen op als je ons café binnen komt? Die grote klok, centraal in het midden tegen het plafond.         Waarom staat die klok stil? En waarom op vijf voor twaalf?        

Steeds vragen onze nieuwe klanten achter het verhaal van de klok.

Hier ons verhaal...

Het verhaal is dat van assepoester die na het bal en veel plezier maken, thuis moest zijn voor de klok twaalf tikte. Wel, in Den Engel blijft de klok op vijf voor twaalf staan. Dit wil zeggen dat het zeker geen tijd is om naar huis te gaan en zo lang mogelijk plezier en vertier te maken!!!

Wij vonden dit een leuk verhaal, maar het had evengoed iets anders kunnen zijn .... :)

 

 

Rit van 25/09/2016 naar Sint-Katelijne-Waver voor 89km met vertrek om 8u00

 

Sint-Katelijne-Waver, het roept bij velen misschien de groentenveiling op maar de geschiedenis is des te rijker. Hieronder vind je een stukje van de meer dan gevulde geschiedenis van Sint-Katelijne..... Het onderstaande stukje is alvast interessant, dat vond ik zelf alvast het geval. Het is heel wat om te lezen maar het verveeld zeker niet! Kom in elk geval meer te weten over domein Roosendael :

 

Twee abdijen

                          

Roosendael is bijna 800 jaar oud. Het dankt zijn naam aan de cisterciënzerinnenabdij die hier, aan de Nete, omstreeks 1221 werd opgericht. Van die middeleeuwse vestiging blijft vandaag, behalve enkele muurresten, bovengronds nauwelijks iets over. De godsdienstoorlogen gingen immers niet voorbij aan deze streek. De abdij werd in de 16de eeuw diverse malen geplunderd en onder het calvinistische bewind uiteindelijk volledig afgebroken.

De heropbouw startte pas in 1648. Vandaag kan men zich nog moeilijk voorstellen dat hier eind 17de eeuw een indrukwekkend abdijcomplex verrees met een prachtige barokkerk.

De huidige ringgracht en het zogenaamde Pesthuis zijn nog restanten uit die tijd. Die naam 'Pesthuis' is wellicht zeer recent en gebaseerd op een misverstand. Omdat het huisje helemaal apart stond, kwam men in de 20ste eeuw op het idee dat het een infirmerie voor pestlijders was geweest. Geen enkel document wijst echter in die richting. Ook de verklaring als zou de naam Pesthuis voortkomen van pistorij - pistor is Latijn voor bakker - klopt wellicht niet. De omschrijving 'pistorij' komt elders inderdaad vaker voor als synoniem voor bakkerij, maar er bestaat geen enkele aanwijzing dat het Pesthuis ooit een bakkerij was. Alles wijst er integendeel op dat de bakkerij zich elders op het domein bevond.

Het Poortgebouw dateert van 1777. Het werd opgetrokken naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van abdis Agnes Haegens.

Dezelfde abdis bouwde in 1781 ook het Koetshuis. Het ging de zusters toen duidelijk voor de wind. Graaf de Ferraris noemde deze rijke abdij niet toevallig: "na Mechelen de merkwaardigste plaats in de omgeving." En de man wist waarover hij praatte: het was hij die de Oostenrijkse Nederlanden in kaart bracht.

 

 

Even later sloeg de rampspoed echter opnieuw toe. In 1797, onder het Franse bewind, werden de religieuzen voorgoed verdreven. De abdij werd verkocht en grotendeels gesloopt om het bouwmateriaal te gelde te maken. Behalve de reeds genoemde gebouwen, bleef wel nog een deel van het abdissenkwartier overeind.

Buitengoed

De nazaten van de koper maakten van het domein een buitengoed met landschapspark. De paden, sommige monumentale bomen en de merkwaardige collectie stinsenplanten getuigen daar nog van.

Het waren wellicht ook deze eigenaars die onder een kunstmatige heuvel een ijskelder bouwden, ongeveer op de plek waar vroeger de kerk stond.

In elk geval verbouwden de nieuwe bewoners het abdissenkwartier omstreeks 1840 tot 'Château de Roosendael'. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit classicistische kasteeltje echter in brand geschoten. De restanten bleven als ruïne bewaard. Deze ruïne is nu overdekt en ingericht als vergaderruimte. Binnenkort wordt ze het hart van een project rond vredeseducatie voor schoolgroepen van 10 tot 14 jaar.

 

 In 1920 werd het verwoeste kasteeltje vervangen door het huidige Landhuis. De laatste eigenares, Marguerite Pirard, gebruikte dit nog vele jaren als buitenverblijf.

Verblijfcentrum

In 1959 schonk Marguerite Pirard het domein bij legaat aan het aartsbisdom Mechelen. Sindsdien is het een jeugdverblijfcentrum waar vooral schoolgroepen en jeugdverenigingen van genieten tijdens bos- of plattelandsklassen, bezinnings­dagen, vakantie- of weekendkampen. Intussen hebben al zowat 200.000 mensen heerlijke jeugdherinneringen aan Roosendael.

Vandaag kunnen op het domein ook verblijfstoeristen, wandelaars en fietsers terecht voor verpozing, cultuurbeleving en zachte recreatie. Bovendien stelt Roosendael zijn poorten open voor workshops en seminaries en feesten van verenigingen, families en bedrijven.

Nadat de vzw Roosendael in 1984 het domein in erfpacht kreeg, kon een grootscheepse restauratiecampagne van start gaan. Diverse monumenten zijn intussen reeds opgeknapt volgens alle regels van de kunst. Maar het werk is nog lang niet af.

Sinds 2004 is het domein eigendom van de vzw Kempens Landschap, die samen met de vzw Roosendael de historische en natuurwaarden als één samenhangend geheel, duurzaam en op maatschappelijk geëngageerde wijze beheert. Dat betekent onder meer: een zinvol gebruik van het natuurlijk en cultureel erfgoed mogelijk maken, een blijvende zorg voor de monumenten en het park, het natuurreservaat onderhouden, sociale werkgelegenheid creëren en... garant staan voor een warme gastvrijheid.

Rit 11/09/2016 naar Iddergem voor 93 km met vertrek om 8u00

 

Deze rit zal vallen onder leiding van Dimi, Peter met hulp van Johan De Boeck en Walter om de rit te laten verlopen tegen een deftig tempo. Samen uit en samen thuis zonder accidenten en afvallers!

 

De rit gaat in ieder geval via Haaltert en daar hebben ze een paar lekker streekproducten :

 

Het Haletrutbier verwijst naar de oorspronkelijke benaming van de gemeente Haaltert. Het amberkleurige bier wordt gebrouwen sinds 1988. Haletrut heeft een alcoholgehalte van 8,5 % en mag dan ook de naam Trippel dragen.

Afbeeldingsresultaat voor haletrut bier

Afbeeldingsresultaat voor turfboerbier

Het turfbier verwijst naar de bijnaam van de inwoners van de gemeente Denderhoutem. Het bier van de "turfboeren van Atom" heeft een alcoholgehalte van 6,6 %. Er is een blonde en een bruine variant van dit bier.

Kaatsbier is een blond bier van hoge gisting en heeft zijn naam te danken aan de uitstekende prestaties van de kaatsclubs van Terjoden en Kerksken. Het bier wordt gebrouwen met hop, mout, gist en water en heeft een alcoholpercentage van 6,5 %.

Afbeeldingsresultaat voor de grijzekop haaltert

De Grijze kop wordt gemaakt op basis van varkenskoppen gekookt met groenten, tijm en laurier. De kruiden zijn beperkt tot peper, zout en muskaatnoot. Naast de grijze kleur zijn de grove en vaste structuur kenmerkend voor de echte grijze kop. De grijze kop, geproduceerd door Keurslager De Koepoort, werd in oktober 2010 als streekproduct erkend.

 

Een dagje om alles een keertje te proeven moet volstaan denk ik. Een culinaire rit.....