joomla templates top joomla templates template joomla

ONZE WTC Clubvisie en mentaliteit is er één van:

PUUR SPORTIEF GENIETEN IN EEN OPEN POSITIEVE SFEER MET EEN GROEP VAN KAMERAADSCHAPPELIJKE WIELERBEESTJES.

Wij geloven niet dat het roddelcircuit kan leiden tot een bijdrage aan deze visie. Wij geloven wel dat jullie als actief lid bruisende ideeën kunnen hebben. Ligt er zoiets op je wielermaag, lucht dan je hart en doe dat op de volgende opbouwende en constructieve wijze:

  • Via het forum: Enkel leden kunnen hier items lanceren. Iedereen kan het lezen, dus als je toch anoniem wil blijven dan verzin je een nickname.
  • Via 'Contacts': Gebruik dit stukje webgereedschap omdat het makkelijk is. Je hoeft immers de gepaste emailadressen van het bestuur niet bij de hand te hebben. Je bericht wordt automatisch naar het bestuur doorgestuurd. Niemand kan je vraag of bemerking tot verbetering van onze clubvisie lezen.

Het bestuur zal de verbeterpunten bespreken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. De besluiten van de vergadering krijgt iedereen bij wijze van een kort gemotiveerd verslag toegestuurd op zijn/haar persoonlijk emailadres.

Tot slot, niet alle ideeën zullen de toets met de visie of de haalbaarheid in het algemene ledenbelang doorstaan. Wees dan niet verbittert, leg je neer bij de bestuursbeslissing en volgende keer beter.